Miran Vozelj

Potnik za Koroško, Štajersko in Pomurje.

Telefon: 040 426 854

E-pošta: miran@lisap.si

Regija: Koroška, Štajerska, Pomurje

Peter Vozelj

Potnik za Ljubljano z okolico.

Telefon: 040 426 253

E-pošta: peter@lisap.si

Regija: Ljubljana z okolico

Dean Vozelj

Potnik za Dolenjsko, Štajersko, Belo krajino in Zasavje.

Telefon: 040 802 429

Email: dean@lisap.si

Regija: Dolenjska, Štajerska, Bela krajina in Zasavje

Kristina Vozelj

Zadolžena za administracijo.

Telefon: 040 472 280

E-pošta: kristina@lisap.si

Monika Grabrijan

Potnica za Notranjsko, Gorenjsko in Primorsko.

Telefon: 051 627 411

E-pošta: monika.grabrijan@gmail.com

Regija: Notrajnska, Gorenjska, Primorska

Iris Čater

Demonstratorka.

Telefon: 041 909 705